Bilde av Forglemmegei elektronisk kalender

Forglemmegei elektronisk kalender

Viser dag og dato automatisk. Mange mennesker har vanskelig for å holde rede på dagene. For eldre som bor alene og for personer med begynnende demens kan FORGLEMMEGEI-kalenderen være til stor hjelp, fordi den viser riktig dag og dato automatisk.

FORGLEMMEGEI vet hvor mange dager det er i hver måned og holder rede på skuddår. Den har ingen forvirrende knapper.

FORGLEMMEGEI plugges inn i en vanlig stikkontakt. Ved strømbrudd blir teksten borte, men kommer frem igjen når strømmen er tilbake.

FORGLEMMEGEI kan få et personlig preg ved at man benytter egne bilder, for eksempel av noen i familien, eller naturbilder som passer for årstiden.

FORGLEMMEGEI er prøvet ut av en gruppe som har spesielt vanskelig for å huske hvilken dag det er. Utprøvningen ble gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens i regi av EU-prosjektet "Technology, Ethics and Dementia". Mange hadde god nytte av FORGLEMMEGEI.

Les Evalueringsrapport - Forglemmegei elektronisk kalender (PDF 48 KB)
Les Bruksanvisning - Forglemmegei elektronisk kalender (PDF 26 KB)
Les Tips om bruk

FORGLEMMEGEI-kalenderen er fra 1/1 2014 overført til Abilia AS og inngår i deres produktsortiment. For bestilling eller ytterligere informasjon ta kontakt med:

Abilia AS, www.abilia.no eller tlf. 37 14 94 50

Forglemmegei kan også fåes som hjelpemiddel. Det må sendes begrunnet søknad til hjelpemiddelsentralen i fylket. Ta kontakt med Hjemmetjenesten i din kommune eller bydel, eller hjelpemiddelsentralen for nærmere opplysninger.