Bilde av Forglemmegei elektronisk kalender

Tips om bruk

FORGLEMMEGEI kom på markedet ved juletider i 1998, og er kjøpt inn av hjelpemiddelsentraler, institusjoner og privatpersoner i Norge, Sverige og mange andre land.

Det kan ta litt tid før man blir vant til å bruke kalenderen. Ofte hjelper det at pårørende minner om den når de blir spurt om hvilken dag det er.

Her er noen tips å tenke på ved introduksjon og bruk:

Viktig å starte tidlig

Det er viktig å starte med hjelpemidler tidlig i sykdomsforløpet da brukeren lettere kan gjøre seg kjent med hvordan hjelpemidlet fungerer, og dermed kanskje kunne forlenge den perioden de har nytte av det. Dette understerkes i en svensk rapport om tid og tidshjelpemidler ved demens, utgitt av det svenske Hjälpemedelinstitutet ("Tid och tidshjälpmedel vid demens")

Plassering

Forglemmegei bør få en plass der den er lett å bli oppmerksom på. For mange passer det å ha den ved telefonen eller på kjøkkenbordet. Pass på at den ikke "blir borte" mellom fotografier, grønne planter eller pyntesaker.

Reflekser

Refklekser i overflaten kan være et problem. Det bør du også være oppmerksom på ved plasseringen.

Skriftstørrelse

Noen synes skriften er liten. Sjekk derfor at den som skal bruke kalenderen kan lese det som står på skjermen.

Gaveidé

Mange ønsker ikke å bruke hjelpemidler, kanskje fordi de har vanskelig for å godta at de har problem. Det er derfor viktig å tenke på om og hvordan hjelpemidler eventuelt bør introduseres. Mange pårørende har gitt Forglemmegei som gave.

Egne bilder

Man kan enkelt skifte bilde ved å løsne på noen skruer, for eksempel bilder som passer for årstiden eller et personlig bilde. Et personlig bilde kan føre til at brukeren ikke "ser" at det er en kalender. Dette kan man prøve ut i hvert enkelt tilfelle.

Dersom du har tips eller kommentarer, er det hyggelig om du tar kontakt med oss.

Vi arbeider også med å utvikle flere produkter som kan hjelpe personer med demens og deres pårørende til å mestre hverdagen bedre.