Bilde av Dag og natt elektronisk kalender

Natt og dag elektronisk kalender med bilde

Viser dag, dato og om det er Morgen, Dag, Kveld eller Natt. Døgnvillhet kan være et problem for personer med demens. Spesielt i lyse sommernetter eller på mørke vinterdager kan det være lett å ta feil. Noen står opp, ringer til familien eller går ut om natten. Det skaper uro og kan også få alvorlige konsekvenser.

Natt- og dag-kalenderen viser når det er Morgen, Dag, Kveld og Natt. I tillegg vises dag og dato. Kalenderen holder rede på hvor mange dager det er i hver måned og når det er skuddår. Tips om bruk.

Natt- og dag-kalenderen plugges inn i en vanlig stikkontakt. Ved strømbrudd blir teksten borte men kommer frem igjen når strømmen er tilbake.

Natt- og dag-kalenderen er utviklet med støtte fra EU-Kommisjonen i forskningsprosjektet ENABLE. Den er prøvet ut av hjemmeboende personer med demens i 5 land. Resultatene viser mange sluttet å ringe pårørende og å stå opp/vandre om natten.

Les Case study - Natt og dag elektronisk kalender (PDF 48 KB)
Les Bruksanvisning - Natt og dag elektronisk kalender (PDF 26 KB)

NATT- og DAG-kalenderne er fra 1/1 2014 overført til Abilia AS og inngår i deres produktsortiment. For bestilling eller ytterligere informasjon, kontakt:

Abilia AS, www.abilia.no eller tlf. 37 14 94 50

Natt- og dag-kalenderen kan søkes som hjelpemiddel. Det må sendes begrunnet søknad til hjelpemiddelsentralen i fylket. Ta kontakt med hjemmetjenesten i din kommune eller bydel eller hjelpemiddelsentralen i fylket for nærmere opplysninger. Se også våre nyttige linker.