Nyttige linker

Nyttige linker for demens, Alzheimer, og søknader om hjelpemidler

Nav.no

Klikk påhelsetjenester øverst til høyre på siden. Hjelpemidler står under menyen på ventre side. Under Skjemaer finner du søknadsskjemaer for ulike hjelpemidler. Klageskjema står nederst.

Geria.no

Hjemmesiden til Oslo kommunes ressursenter for demens og alderspsykiatri. Klikk på Hjelpemidler i menyen til venstre. Da kommer du til forsiden om hjelpemidler. Flere valg kommer da opp i en ny meny til venstre. Klikk deg videre frem til du finner det du ønsker.

Hi.se

Hjemmesiden til det svenske Hjälpmedelinstitutet (HI). HI har gjennomført et 3-årig prosjekt om Teknik och demens. Flere rapporter og nyhetsbrev kan lastes ned fra hjemmesiden.

Hmi.dk

Hjemmesiden til det danske Hjælpemiddelinstituttet (HMI). HMI har en database over hjelpemidler og har gitt ut et hefte om Hjælpemidler til mennesker med demens.

Atdementia.org.uk

Denne hjemmesiden er på engelsk og har i tillegg til den oversikt over tilgjengelige hjelpemidler også informasjon om og nyheter om hva som foregår i Storbritannia på området teknologi og demens.